Arasta, üstü genellikle çatıyla örtülü bir sokağın iki yanında karşılıklı sıralanan ve aynı cins malları satan dükkânların meydana getirdiği çarşı anlamına gelmektedir.

Osmanlı döneminde, her büyük caminin yanındaki toplumsal kuruluşların (medrese, imaret, hamam, darüşşifa, kütüphane) yanında hem toplumsal işlevi bakımından hem de külliyelerin bakımları için gelir sağlamak amacıyla yapılan arastaların ikinci bir görevi de külliyenin çevresine canlılık vererek, külliyenin merkez konumdaki camiye cemaat sağlamaktır.

Türk ticaret kültürü ve geleneği açısından önemli bir yere sahip olan han ve kervansaraylarda olduğu gibi arastalarda da birtakım gelenek ve âdetler vardır. Bu geleneklerden en göze çarpanı ise, her sabah arasta esnafının dükkânlarını açmadan evvel topluca dua etmeleri ve dürüst iş yapacaklarına dair yemin etmeleridir. Bunun için kimi arastalarda dua meydanları, kimilerinde ise dua kubbelerinin bulunduğundan söz edilmektedir.

 

Hakkımızda

Ülkemiz, tarih boyunca dört bir kıtada adalet, hukuk ve insanlığın yayılması için uğraşmış büyük bir medeniyetin devamı olarak kurulmuş genç ve dinamik bir ülkedir. Aynı tarihi misyonu farklı kültür, inanç ve milletler ile ticaret ve yatırım alanında doğru ve yararlı ilişkiler kurarak devam edecektir.

Bugün dünya sıralamasında hızla yükselerek yerini alan ülkemize her yıl biraz daha artarak giren uluslararası girişimciler doğru ve başarılı birliktelikler gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Doğal olarak ticaret ve yatırım riskini üzerine almış yabancı firmaların temel hedefi karlılığı arttırmak, masraflarını da en aza indirmektir. Bu ise, ancak başarılı ve donanım gerektiren bir kadro ile mümkündür. ARASTA Uluslararası Yatırım ülkemizin ihtiyaç duyduğu altyapı desteklerini geliştirmeyi, buluşturmayı ve beraberce yürütmeyi amaç edinmiştir. Özellikle uluslararası faaliyetlerde gerekli olan hassasiyet ve özen dikkate alınarak çalışma programları hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanlarımız

 Finansal Yönetim/İletişim/Aracılık Hizmetleri

 Ticari/Yatırım Alanlarında Uluslararası Düzeyde Ortaklıklar

 Yatırım - Fizibilite Çalışmaları

 Proje/Firma/Süreç Analizleri ve Raporlama

 Üretim/Sanayi/Teknoloji/Ürün Tedarik Zincirlerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi

 Sistem Dizaynı ve Sistem Geliştirme

 Proje İnceleme ve Raporlama

 Ar-Ge/Teknoloji/ Bilimsel Projeleri İnceleme ve Değerlendirme

 Yönetim Organizasyon/ Kurumsallaşma/Şirket ortaklıkları

 Bilim-Teknoloji Kapasite Artırılması

 Uluslararası Tanıtım/Satış/Pazarlama/Fuar/Showroom Kurulumu ve Aracılık Hizmetleri

Türkiye